........

ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์อียอร์เพื่อนรักแก๊งค์วินนี่ พูห์อุปกรณ์ที่ใช้
1. ไหมพรมสีฟ้าอมม่วงเข้ม,ม่วงอ่อน, สีเนื้อ,สีดำ
2. เข็มควัก เบอร์ 3/0
3.เข็มเย็บไหมพรม
ผ้าสักกะหลาด สีดำ และสีขาว
ส่วนหัว " อียอร์ " ใช้ไหมพรมสีเนื้อ และสี ม่วงอมน้ำเงิน
แถวที่ วิธีการถัก จำนวนโซ่
1 ใช้สีเนื้อ ถักโซ่ 8 ครั้ง แล้วถัก 6XW 5XV 16
2 V 5X 3V 5X 2V 22
3 V 6XV XV XV 6XV XV X 28
4 2XV 7XV 2XV 2XV 7XV 2XV 34
5 V 8XV 3XV 3XV 8XV 3XV 3X 40
6-10 ถัก X 40 ครั้ง ทุกแถว 40
11-12 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมม่วง ถัก X 40 ครั้ง ทุกแถว 40
13 2XA 12XA 4XA 12XA 2X 36
14 ถัก X 36 ครั้ง 36
15 XA 11XA 3XA 11XA 2X 32
16 ถัก X 32 ครั้ง 32
17 เริ่มถักเป็นแผ่น
ข้าม 2 โซ่ ถัก X 10 ครั้ง พลิกกลับ 10
แถวต่อมา ถัก X 10 ครั้ง พลิกกลับ 10
แถวต่อมา ถัก X 10 ครั้ง พลิกกลับ 8
แถวต่อมา A6XA พลิกกลับ 8
แถวต่อมา ถัก X 8 ครั้ง พลิกกลับ 6
แถวต่อมา ถัก 4XA พลิกกลับ 6
แถวต่อมา ถัก X 6 ครั้ง ไม่ต้องพลิกกลับ 6
18 ถัก X วนรอบ 42 ครั้ง 42
19-22 ถัก X 42 ครั้ง 42
21 5XA 6 ครั้ง 36
4XA 6 ครั้ง 30
3XA 6 ครั้ง 24
2XA 6 ครั้ง 18
XA 6 ครั้ง 12
A 6 ครั้ง 6
ส่วนหู " อียอร์ " สีม่วงอ่อน และสี ม่วงอมน้ำเงิน
แถวที่ วิธีการถัก จำนวนโซ่
1 ุX 5 ครั้ง 6
2 X 5ครั้ง 9
3 V ,3X , V 9
4 -13 X 7 ครั้ง 12
14 A , 3X , A 5
15 X 5 ครั้ง 5
16 AXA 3
17 X 3 ครั้ง 18
18 X ข้าม X 15
19 X วนรอบชิ้นงาน 15
ส่วนหาง " อียอร์ " สีม่วงอ่อน และสี ม่วงอมน้ำเงิน
แถวที่ วิธีการถัก จำนวนโซ่
1 ุ ขึ้นต้น โซ่ 6 ครั้ง ถัก X 5 ครั้ง 5
2-16 X 5ครั้ง 5
ส่วนคิ้ว " อียอร์ " สีดำ
แถวที่ วิธีการถัก จำนวนโซ่
1 ุ ขึ้นต้น โซ่ 3 ครั้ง ถัก TFT X ครั้ง 5
2-16 X 5ครั้ง 5
ส่วนตัว"อียอร์ "ใช้ไหมพรมสีน้ำเงินอมม่วง, ส ีม่วงอ่อน
แถวที่ วิธีการถัก จำนวนโซ่
1 ถักโซ่ 8 ครั้ง VXXXV ,6X พลิกกลับ 14
2 V4XV , 2V , 4X , 2V พลิกกลับ 20
3 XV 2 ครั้ง . 4XV , XV , X , 3T , 6F, 3T พลิกกลับ 28
4 4T, 8F , 4T , (2XV) 2 ครั้ง , 5XV , 2XV , X พลิกกลับ 36
5 20 x , XV , 3XV , 4XV, X พลิกกลับ 40
6 XV , (5XV) 2 ครั้ง , 4XV , X , 20 x พลิกกลับ 44
7 20 x , 24 x พลิกกลับ 44
8 24 x , 20 x พลิกกลับ 44
9 20 x , 24 x พลิกกลับ 44
10 24 x , 20 x พลิกกลับ 44
11 20 X , 24 X พลิกกลับ 44
12 24 x , 20 x พลิกกลับ 44
13 20 X , 24 X พลิกกลับ 44
14 A , 4XA , (3XA) 2 ครั้ง , 4XA , 20X พลิกกลับ 39
15 20X , 19X พลิกกลับ 39
16 19X , 20X พลิกกลับ 39
17 20X , 19X พลิกกลับ 34
18 4XA , 3XA , 2XA , 4XA , 16X พลิกกลับ 34
19 18X , 16X พลิกกลับ 34
20 16X , 18X พลิกกลับ 34
21 18X , 16X, พลิกกลับ 29
22 A , 2A , (XA) 2 ครั้ง , 2 XA , 18 X พลิกกลับ 29
23 18X , 11X, พลิกกลับ 29
24 11X , 18X พลิกกลับ 29
25 XA , 12XA , X ,XA ,2XA , XA, X พลิกกลับ 24
ส่วนแขน "อียอร์ "ใช้ไหมพรมสีน้ำเงินอมม่วง, ม่วงอ่อน
แถวที่ วิธีการถัก จำนวนโซ่
1 โซ่ 4 ครั้ง ถัก 3X , 3X พลิกกลับ ุ 6
2 3V , 3V พลิกกลับ 12
3 6X , 6X พลิกกลับ 12
4 6X , 6X พลิกกลับ 12
5 6X , 6X พลิกกลับ 12
6 6X , 6X พลิกกลับ 12
7 6X , 6X พลิกกลับ 12
8 6X , 6X พลิกกลับ 12
9 X , 4T, X , 6X พลิกกลับ 12
10 6X , X , 4T, X , พลิกกลับ 12
11 X , 4T, X , 6X พลิกกลับ 12
12 6X , X , 4T, X ,พลิกกลับ 12
13 X , 4T, X , 6X พลิกกลับ 12
14 6X , X , 6X พลิกกลับ 12
15 6X , 6X พลิกกลับ 12
16 6X , X , 6X พลิกกลับ 12
17 6X , 6X พลิกกลับ 12
18 6X , X , 6X พลิกกลับ 12
19 6X , 6X พลิกกลับ 12
20 6X , X , 6X พลิกกลับ 12
21 3A , 3A ปิดงาน 12
ส่วนขา "อียอร์ "ใช้ไหมพรมสีน้ำเงินอมม่วง, ม่วงอ่อน
แถวที่ วิธีการถัก จำนวนโซ่
1 ถักโซ่ 5 ครั้ง ,VX VX ,2X พลิกกลับ 8
2 VXV , 2V , X , 2V พลิกกลับ 14
3 9X , 5X พลิกกลับ 14
4 5X , 9X พลิกกลับ 14
5 9X , 5X พลิกกลับ 14
6 5X , 9X พลิกกลับ 14
7 9X , 5X พลิกกลับ 14
8 5X , 9X พลิกกลับ 14
9 9X , 5X พลิกกลับ 14
10 5X , X , 7 T , X พลิกกลับ 14
11 X , 7 T , X , 5X พลิกกลับ 14
12 5X , X , 7 T , X พลิกกลับ 14
13 X , 7 T , X , 5X พลิกกลับ 14
14 5X , 9 X พลิกกลับ 14
15 9 X , 5X พลิกกลับ 14
16 5X , 9 X พลิกกลับ 14
17 9 X , 5X พลิกกลับ 14
18 5X , 9 X พลิกกลับ 14
19 9 X , 5X พลิกกลับ 14
20 5X , 9 X พลิกกลับ 14
21 2A , X , 2A , AXA ปิดงาน 8

ต้นฉบับ / ที่มา / วิธีทำ+++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++
..

เว็บไซต์ชุมชน คนรักงานฝีมือ งานประดิษฐ์

เว็บ koong.info เป็นเว็บคนรักงานฝีมือ สำหรับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ครอสติช ถักโครเชต์ ร้อยลูกปัด คริสตัล นีตติ้ง และอื่นๆ เรารวบรวม งานฝีมือ จากแหล่งต่างๆ อัพเดตทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ หาคนทำงานฝีมือ ก็ขอเชิญได้ที่หน้าลงประกาศฟรี หรือ เว็บบอร์ดค่ะ

+ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ + + เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว + +ความเพลิดเพลิน + +เพิ่มคุณค่าของวัสดุ + +สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม + + เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น + +เกิดความภูมิใจในตนเอง +

ความคิดเห็นรวมงานฝีมือ งานประดิษฐิ์ ฟรี แพทเทิร์น ถักไหมพรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์สำหรับสุภาพสตรี แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานแฮนด์เมด งานทำด้วยมือ

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย
ความสวยกับการดูแลเพิ่มเสน่ห์ให้เล็บสวย
ความสวยกับการดูแลเพิ่มเสน่ห์ให้เล็บสวย

[ความสวยงาม]

กระเป๋าถักโครเชต์ไหมพรมใบเล็กสายยาวครีมฟ้า
กระเป๋าถักโครเชต์ไหมพรมใบเล็กสายยาวครีมฟ้า

[กระเป๋าถักโครเชต์]

ตุ๊กตาถักโครเชต์หิมะใสรับหน้าหนาว
ตุ๊กตาถักโครเชต์หิมะใสรับหน้าหนาว

[ตุ๊กตาโครเชต์]

ครอสติสลายMyHeartMiniSampler
ครอสติสลาย My Heart Mini Sampler

[ครอสติส]

ดอยลี่ถักโครเชต์วางของระบายแบบมงกุฏสีอ่อน
ดอยลี่ถักโครเชต์วางของระบายแบบมงกุฏสีอ่อน

[ดอยลี่]

งานฝีมือต่างประเทศชุดแซกแบบเด็กๆสีหวานๆผูกเชือกถักโครเชต์
งานฝีมือต่างประเทศชุดแซกแบบเด็กๆสีหวานๆผูกเชือกถักโครเชต์

[งานฝีมือต่างประเทศ]

วิธีขึ้นต้นห่วงนิตติ้ง
วิธีขึ้นต้นห่วงนิตติ้ง

[หมวกนีตติ้ง]

เคล็ดไม่ลับกับแม่บ้านยุคใหม่
เคล็ด(ไม่)ลับกับแม่บ้านยุคใหม่

[เคล็ดไม่ลับ]

ความสวยงามกับวิธีการติดขนตาปลอมวิธีติดขนตาปลอมแบบช่อเดี่ยว
ความสวยงามกับวิธีการติดขนตาปลอม วิธีติดขนตาปลอมแบบช่อเดี่ยว

[ความสวยงาม]

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย