........

หมอนถักโครเชต์ดอกกุหลาบสีชมพูสดใสวัสดุอุปกรณ์
ด้ายถักปอปปี้ส์สีชมพู เบอร์ 803 จำนวน 1กลุ่ม
เข็มโครเชต์JMRA เบอร์ 6
ซิบ 14 นิ้ว สีเดียวกับด้าย
ขนาดสำเร็จ 39x39 ซม.
วิธีทำ
ชิ้นหน้า ขึ้นโซ่ 160 โซ่ ลดห่วงเป็นวงกลมกับหลักแรก
แถวที่1 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก พ1ค 3 ครั้งบนหลักเดียวกัน โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 12 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป * ถักซ้ำใน*……* 14 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่4 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 16 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่5 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบน โซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 18 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่6 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 20 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่7 เลื่อนห่วง3หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน(….) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่8 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม ) ถักซ้ำใน *….* 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่9 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่10 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป*
ถักซ้ำใน *……* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่11 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่ 12 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4หลัก โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง พ1ค 4ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่13 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่ 14 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่15 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่2พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่16 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 12 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….*12 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่17 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 14 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 14 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่18 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 16 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่ 2พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 16 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่19 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 18 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้ง ถักซ้ำใน *…..* 18 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่ 20 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 20 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *……* 4 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 20 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 หลัก บนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่21 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโว่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…….* 22 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *…..* 22 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่ 22 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…...* 24 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 24 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบน โซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่23 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม (โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 26 โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..*26 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่24 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้ง บนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1คบนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 56 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่25 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 58 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้งบน โซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่26 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 59 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่27 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 62 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
ดอกกุหลาบ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 คธ 16 หลัก
แถวที่2 โซ่1 * คธ โซ่4 ข้าม 1 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3 โซ่1 *คธ พ1ค 5 ครั้งบนโซ่ 4 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่4 โซ่1 * คธ โซ่ 5 คธ* ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่5 โซ่ 1 *คธ พ1ค 7 ครั้งบนโซ่ 5 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่6 โซ่ 1 *คธ โซ่6 คธ* ถักซ้ำใน *……* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่7 โซ่ 1 * คธ พ1ค 9 ครั้งบนโซ่ 6 คธ * ถักซ้ำใน *…….* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
ใบ ถัก 8 ใบ ขึ้นโซ่ 10
แถวที่1 โซ่ 1 คธ 23 หลัก พลิกกลับ
แถวที่2 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่ 1 คธ 23 หลัก พลิกกลับ
แถวที่3 โซ่1 คธ 26 หลัก พลิกกลับ
แถวที่4 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 25 หลัก พลิกกลับ
แถวที่5 โซ่1 คธ 27 หลัก พลิกกลับ
แถวที่6 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 27 หลัก พลิกกลับ
แถวที่7 โซ่1 คธ 29 หลัก พลิกกลับ
แถวที่8 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 29 หลัก พลิกกลับ
แถวที่9 โซ่1 คธ 31 หลัก
ชิ้นหลัง ขึ้นโซ่8 ลดห่วงเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก * โซ่5 พ1ค บนหลักเดิม โซ่2 ข้าม1 พ1ค บนหลักถัดไป * ถักซ้ำใน *…..* 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นโซ่หลัก *โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป โซ่5 พ1ค บนหลักเดิม โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3-33 ถักตามผังลาย
วิธีประกอบ
1. นำดอกที่ถักเตรียมไว้มาเย็บกับใบทั้ง 8 ใบ (ดูภาพประกอบ) จากนั้นนำไปสอยติดกับชิ้นหน้าของหมอน
2. นำหมอนชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาเย็บข้าง 3 ด้านติดกัน
3. เย็บสอยติดกับหมอน

ต้นฉบับ / ที่มา / วิธีทำ+++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++
..

เว็บไซต์ชุมชน คนรักงานฝีมือ งานประดิษฐ์

เว็บ koong.info เป็นเว็บคนรักงานฝีมือ สำหรับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ครอสติช ถักโครเชต์ ร้อยลูกปัด คริสตัล นีตติ้ง และอื่นๆ เรารวบรวม งานฝีมือ จากแหล่งต่างๆ อัพเดตทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ หาคนทำงานฝีมือ ก็ขอเชิญได้ที่หน้าลงประกาศฟรี หรือ เว็บบอร์ดค่ะ

+ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ + + เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว + +ความเพลิดเพลิน + +เพิ่มคุณค่าของวัสดุ + +สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม + + เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น + +เกิดความภูมิใจในตนเอง +

ความคิดเห็นรวมงานฝีมือ งานประดิษฐิ์ ฟรี แพทเทิร์น ถักไหมพรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์สำหรับสุภาพสตรี แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานแฮนด์เมด งานทำด้วยมือ

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย
ความสวยงามบวกเคล็ดลับผิวสวยพลังดอกไม้เพื่อผิวสวย
ความสวยงามบวกเคล็ดลับผิวสวย พลังดอกไม้ เพื่อผิวสวย

[ความสวยงาม]

ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์คัฟเค้ดแสนอร่อยทุกเทศกาล
ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์คัฟเค้ดแสนอร่อยทุกเทศกาล

[ตุ๊กตาโครเชต์]

ดอกไม้ถักโครเชต์สีแดงสี่ชั้นบุษบา
ดอกไม้ถักโครเชต์สีแดงสี่ชั้นบุษบา

[ดอกไม้โครเชต์]

ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์หมูน้อยพิกกี้ตัวสีชมพูสดใส
ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์หมูน้อยพิกกี้ตัวสีชมพูสดใส

[ตุ๊กตาโครเชต์]

ครอสติสลายปักตุ๊กตาหมีคู่กับหัวใจ
ครอสติสลายปักตุ๊กตาหมีคู่กับหัวใจ

[ครอสติส]

ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์อียอร์เพื่อนรักแก๊งค์วินนี่พูห์
ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์อียอร์เพื่อนรักแก๊งค์วินนี่ พูห์

[ตุ๊กตาโครเชต์]

ดูดวงกับลักษณะบ้านที่ไม่เป็นมงคลไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย
ดูดวงกับลักษณะบ้านที่ไม่เป็นมงคล ไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย

[ดูดวง]

ผ้าพันคอนิตติ้งลายลูกศรสีกลมท่าและสีโอวัลติล
ผ้าพันคอนิตติ้งลายลูกศรสีกลมท่าและสีโอวัลติล

[ผ้าพันคอนีสติ้ง]

เคล็ดไม่ลับกับการทอดเบคอนไม่ให้งอ
เคล็ด(ไม่)ลับกับการทอดเบคอนไม่ให้งอ

[เคล็ดไม่ลับ]

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย