........

หมอนถักโครเชต์ดอกกุหลาบสีชมพูสดใสวัสดุอุปกรณ์
ด้ายถักปอปปี้ส์สีชมพู เบอร์ 803 จำนวน 1กลุ่ม
เข็มโครเชต์JMRA เบอร์ 6
ซิบ 14 นิ้ว สีเดียวกับด้าย
ขนาดสำเร็จ 39x39 ซม.
วิธีทำ
ชิ้นหน้า ขึ้นโซ่ 160 โซ่ ลดห่วงเป็นวงกลมกับหลักแรก
แถวที่1 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก พ1ค 3 ครั้งบนหลักเดียวกัน โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 12 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป * ถักซ้ำใน*……* 14 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่4 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 16 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่5 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบน โซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 18 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่6 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 20 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่7 เลื่อนห่วง3หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน(….) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่8 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม ) ถักซ้ำใน *….* 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่9 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่10 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป*
ถักซ้ำใน *……* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่11 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่ 12 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4หลัก โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง พ1ค 4ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่13 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่ 14 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่15 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 10 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่2พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *….* 10 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้งบนโซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่16 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 12 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….*12 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่17 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 14 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่5 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 14 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่18 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 16 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่2 คธ โซ่2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 คธ โซ่ 2 พ1ค โซ่2 พ1ค โซ่ 2พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *….* 16 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่19 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 18 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 5 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้ง ถักซ้ำใน *…..* 18 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่ 20 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 20 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *……* 4 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 20 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 หลัก บนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…….) 3ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่21 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโว่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…….* 22 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค โซ่ 2 พ1ค 4หลัก ถักซ้ำใน *…..* 22 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้ง บนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่ 22 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…...* 24 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..* 24 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบน โซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (….) 3ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่23 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม (โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *….* 26 โซ่ 2 พ1ค 4 หลัก ถักซ้ำใน *…..*26 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่24 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้ง บนโซ่3 โซ่ 3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1คบนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 56 ครั้ง โซ่2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค4ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่25 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่3 โซ่3 พ1ค 4ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน*….* 58 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4ครั้งบน โซ่3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่26 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (*โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 59 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (…..) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่27 เลื่อนห่วง 3 หลัก โซ่ 3 พ1ค 3 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่ 3พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม (* โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 62 ครั้ง โซ่ 2 พ1ค 4 ครั้งบนโซ่ 3 โซ่3 พ1ค 4 ครั้งบนหลักเดิม) ถักซ้ำใน (……) 3 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
ดอกกุหลาบ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 คธ 16 หลัก
แถวที่2 โซ่1 * คธ โซ่4 ข้าม 1 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้งลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3 โซ่1 *คธ พ1ค 5 ครั้งบนโซ่ 4 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่4 โซ่1 * คธ โซ่ 5 คธ* ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่5 โซ่ 1 *คธ พ1ค 7 ครั้งบนโซ่ 5 คธ * ถักซ้ำใน *…..* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่6 โซ่ 1 *คธ โซ่6 คธ* ถักซ้ำใน *……* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่7 โซ่ 1 * คธ พ1ค 9 ครั้งบนโซ่ 6 คธ * ถักซ้ำใน *…….* 7 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
ใบ ถัก 8 ใบ ขึ้นโซ่ 10
แถวที่1 โซ่ 1 คธ 23 หลัก พลิกกลับ
แถวที่2 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่ 1 คธ 23 หลัก พลิกกลับ
แถวที่3 โซ่1 คธ 26 หลัก พลิกกลับ
แถวที่4 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 25 หลัก พลิกกลับ
แถวที่5 โซ่1 คธ 27 หลัก พลิกกลับ
แถวที่6 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 27 หลัก พลิกกลับ
แถวที่7 โซ่1 คธ 29 หลัก พลิกกลับ
แถวที่8 เลื่อนห่วง 2 หลัก โซ่1 คธ 29 หลัก พลิกกลับ
แถวที่9 โซ่1 คธ 31 หลัก
ชิ้นหลัง ขึ้นโซ่8 ลดห่วงเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก * โซ่5 พ1ค บนหลักเดิม โซ่2 ข้าม1 พ1ค บนหลักถัดไป * ถักซ้ำใน *…..* 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นโซ่หลัก *โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป โซ่5 พ1ค บนหลักเดิม โซ่ 2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป โซ่2 ข้าม2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…..* 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
แถวที่3-33 ถักตามผังลาย
วิธีประกอบ
1. นำดอกที่ถักเตรียมไว้มาเย็บกับใบทั้ง 8 ใบ (ดูภาพประกอบ) จากนั้นนำไปสอยติดกับชิ้นหน้าของหมอน
2. นำหมอนชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาเย็บข้าง 3 ด้านติดกัน
3. เย็บสอยติดกับหมอน

ต้นฉบับ / ที่มา / วิธีทำ+++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++
..

เว็บไซต์ชุมชน คนรักงานฝีมือ งานประดิษฐ์

เว็บ koong.info เป็นเว็บคนรักงานฝีมือ สำหรับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ครอสติช ถักโครเชต์ ร้อยลูกปัด คริสตัล นีตติ้ง และอื่นๆ เรารวบรวม งานฝีมือ จากแหล่งต่างๆ อัพเดตทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ หาคนทำงานฝีมือ ก็ขอเชิญได้ที่หน้าลงประกาศฟรี หรือ เว็บบอร์ดค่ะ

+ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ + + เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว + +ความเพลิดเพลิน + +เพิ่มคุณค่าของวัสดุ + +สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม + + เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น + +เกิดความภูมิใจในตนเอง +

ความคิดเห็นรวมงานฝีมือ งานประดิษฐิ์ ฟรี แพทเทิร์น ถักไหมพรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์สำหรับสุภาพสตรี แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานแฮนด์เมด งานทำด้วยมือ

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย
เสื้อนิตติ้งสีฟ้ารัดรูปมาชาช่า
เสื้อนิตติ้งสีฟ้ารัดรูปมาชาช่า

[เสื้อนีตตี้ง]

งานฝีมือต่างประเทศกระโปรงJolimarถักโครเชต์
งานฝีมือต่างประเทศกระโปรง Jolimar ถักโครเชต์

[งานฝีมือต่างประเทศ]

เคล็ดไม่ลับกับความจริงของยาลดน้ำหนักที่คุณอาจไม่รู้
เคล็ด(ไม่)ลับกับความจริงของยาลดน้ำหนักที่คุณอาจไม่รู้

[เคล็ดไม่ลับ]

ทายนิสัยจากดอกไม้ที่ชอบที่บอกความเป็นตัวของคุณ
ทายนิสัยจากดอกไม้ที่ชอบที่บอกความเป็นตัวของคุณ

[ดูดวง]

ความสวยกับการดูแลผิวอย่างไร…ให้สวยสมวัยอยู่เสมอ
ความสวยกับการดูแลผิวอย่างไร…ให้สวยสมวัยอยู่เสมอ

[ความสวยงาม]

ความสวยงามกับการเลือกกางเกงยีนส์ให้เป็นเหมาะกับบุคลิกาพ
ความสวยงามกับการเลือก กางเกงยีนส์ ให้เป็นเหมาะกับบุคลิกภาพ

[ความสวยงาม]

รองเท้าถักโครเชต์ไหมพรมรัดข้อเท้าสีน้ำตาลเทาวัยซน
รองเท้าถักโครเชต์ไหมพรมรัดข้อเท้าสีน้ำตาลเทาวัยซน

[รองเท้าถัก]

หมวกนิตติ้งลายเกลียวสลับสี
หมวกนิตติ้งลายเกลียวสลับสี

[หมวกนีตติ้ง]

ความสวยงามกับเคล็ดลับผมสวยผมสวยด้วยวิธีธรรมชาติ
ความสวยงามกับเคล็ดลับผมสวย ผมสวยด้วยวิธีธรรมชาติ

[ความสวยงาม]

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย