........

ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์คัฟเค้ดแสนอร่อยทุกเทศกาลขนมกลมๆ (เริ่มงานแบบก้นหอย)
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : X V (18โซ่)
แถวที่ 4 : 2X V (24โซ่)
แถวที่ 5 : 3X V (30โซ่)
แถวที่ 6 : 4X V (36โซ่)
แถวที่ 7 : X (36โซ่)
แถวที่ 8 : X
แถวที่ 9 : X
แถวที่ 10 : X
แถวที่ 11 : 4X A (30โซ่)
แถวที่ 12 : X
แถวที่ 13 : 3X A (24โซ่)
แถวที่ 14 : 2X A (18โซ่) ให้ยัดโพลีเอสเตอร์
แถวที่ 15 : X A (12โซ่)
แถวที่ 16 : A (6โซ่) ปิดงาน เย็บปิดรู ถ้าถักไม่ถนัดก็ให้ปิดงานได้
ในแถวที่14 เสร็จเลยครับ เพราะส่วนนี้จะอยู่ในถ้วยมองไม่เห็น
เราจะติดกาวที่ขอบถ้วยด้านในติดกับตัวขนม
ตกแต่งหน้าขนม (รอทำหลังจากถักถ้วยเสร็จ)
เม็ดท็อปปิ้ง ดูรูปการเย็บ ประกอบ
1 จัดส่วนประกอบตามรูป ปักส้ม และปักแนวหมุดบอกระยะ คาราเมล
2 ตัดไหมสีๆ ยาวประมาณ 15-20 cm แล้ว แทงเข็มจากด้านล่างมาด้านบน ปล่อยปลายไหม
ฝังอยู่ในตัวงาน
3 นำเข็มวางชิดกับ ไหมที่โผล่ขึ้นมา แล้วจัดไหมพันรอบเข็ม 1 รอบ
4 ค่อยๆดึงเข็มให้เกือบสุดปลาย ระวังไม่ให้ไหมที่พันเข็มหลุด แล้วก็แทงเข็มไปอีกด้าน
ที่ต้องการทำจุดๆ อีก เมื่อได้3-4 จุดแล้ว การแทงเข็มครั้งสุดท้ายให้แทงลงสู่ใต้ชิ้นงาน
คาราเมล
ดูรูปประกอบ ตัดไหมยาว 30-40 cm
1 แทงเข็มจากด้านล่างมาสู่ด้านข้าง (จุดปักเข็มหมุด้านซ้าย) จับไหมให้ได้แนวโค้งๆ ตามต้องการ
อย่าให้เกินแนวปักหมุดบอกตำแหน่ง
2 แทงเข็มมายังจุดต่ำสุดของแนวโค้งตามรูป โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางพอดี
3 ดึงไหม ไม่ต้องตึงมาก เพราะจะทำให้แนวย้อยไม่โค้งได้ แล้วแทงเข็มกลับไป ยังจุดแทงเข็ม ข้อ2
โดยแทงอีกฝั่งของแนวโค้งเพื่อใช้ล็อค ไหมที่เป็นแนวโค้งตามรูป
4 เมือ่ดึงไหมจนสุดก็จะได้ตามรูป จะเห็นจุดล็อคเล็กๆตรงลูกศรสีขาว จากนั้นก็ให้ทำตามขั้นตอน2
วนต่อไปจนครบรอบขนม (พยายามกะระยะแนวโค้งให้ดี ว่าจะให้โค้งได้กี่ครั้งจนรอบ)
ถ้วย (ขึ้นงานแบบก้นหอย
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : 12 V (24โซ่)
แถวที่ 4 : 2X V (32โซ่)
แถวที่ 5 : X (32โซ่) ถักโซ่ด้านใน ดูรูปด้านล่างประกอบ
แถวที่ 6 : X
แถวที่ 7 : 15X V (34โซ่)
แถวที่ 8 : X
แถวที่ 9 : 16X V (36โซ่) ** ยังไม่ต้องปิดงาน เราจะถักขอบด้วยต่อ.........
อธิบายแถวที่ 5 จากรูปที่1 ปกติเราจะสอดเข็มลอดโซ่ฐานทั้งคู่ แต่ว่าการถักก้นถ้วย
เราจะสอดเพียงเส้นเดียวเพื่อให้เกิดสัน เป็นการเน้นขอบงานทำเพียงแค่แถวนี้
แถวเดียวเท่านั้น
ถ้ารู้สึกว่าถ้วยตื้นไปให้ถัก X ต่อจากแถวที่ 9 อีก1 แถว
ขอบถ้วย (ถักต่อจากตัวถ้วยเลย)
เมือถักถ้วยเสร็จ X สุดท้ายของถ้วยเราจะทำการเปลี่ยนสีไหมเพื่อถักเป็นระบายขอบถ้วย
ทำดังนี้ ดูรูปประกอบ
1 เปลี่ยนสีที่ X สุดท้าย
2 เราจะถัก 3 O ครับ (O = การถักโซ่ธรรมดา เหมือนหางแมว)
3 เมื่อได้ 3 O แล้วเราจะถัก C (ปิดงาน) โดยเว้นข้ามโซ่ฐานไว้1 รู เพื่อให้ดูโปร่งๆ
4 ถัก 3 O ตามขั้นตอน 2 ต่อไปจนรอบถ้วยครับ แล้วก็เย็บซ่อนไหมนิดหน่อย
ขอบถ้วยเราจะถัก 3O C วนไปเรื่อยๆ จนรอบขอบถ้วยครับ
ส้ม (ขึ้นงานแบบก้นหอย)
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 2X V (8โซ่)
แถวที่ 3 : X (8โซ่)
แถวที่ 4 : A ปิดงาน เย็บปิดรู
ตกแต่งใบส้มดู รูปประกอบ
1 แทงเข็มจากด้านล่าง ดึงไหมขึ้นมาปล่อยปลายไหมฝังอยุ่ในผลส้ม
2 จับไหมเป็นวงโค้งๆ แล้วแทงเข็มลงสู่ตรงจุดที่ไหมโผล่ขึ้นที่ข้อ1
ให้ปลายเข็มในข้อ 2 โผล่ตรงจุดล่างสุดของใบ (เพื่อจะล็อคไหม) ตามรูป
3 แทงเข็มจากจุดอีกฝั่งของส่วนล่างสุดของใบ โดยแทงเข็มขึ้นไปตรงจุด
ที่ไหมโผล่ข้อ1 เช่นเดิม แล้วดึงไหมขึ้นไปจนสุด จะทำให้ไหมในข้อ2 ล็อค
ปลายใบส้มให้เรา
4 ผูกปมตรงขั้วนิดหน่อยแล้วตัดออก เพื่อเป็นก้าน
สตอเบอรรี่ (ก้นหอย) แก้ไขแพทเทิ้ลที่แจกวันงานนิดหน่อย
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 3 : 2X V (8โซ่)
แถวที่ 4 : 8X ปิดงาน เย็บปิดรู โดยเย็บตามรูป
1 เย็บแนวตั้ง(ตามรูป)
2 เย็บแนวนอน
3 ตกแต่งกลีบเลี้ยง (วิธีเดียวกับใบส้ม เย็บ 3ใบ)
4 เอาไปแปะหัวหมีตามรูป 555
ดัดแปลงแบบ 1 cupcake หัวหมี
หัว : ถักเหมือนก้อนขนม แต่ให้เเพิ่ม X ต่อจากแถวที่ 10 ไปอีก 2 แถว
หู :
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : X V (18โซ่)
แถวที่ 4 : X
แถวที่ 5 : X ปิดงาน แล้วเย็บประกอบกับหัว โดยไม่ต้องยัดโพลีเอสเตอร์
เย็บให้เป็นแนวโค้งออกเหมือนรูปตัว U เย็บจากแนวด้านหลังหูก่อนจะง่ายกว่า
ฐานจมูก
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : X (12โซ่)
เย็บประกอบแล้วตกแต่ง
ดัดแปลงแบบ 2 cupcake หัวกระต่าย(รึเปล่า)
หัว : ถักเหมือนก้อนขนม แต่ให้เเพิ่ม X ต่อจากแถวที่ 10 ไปอีก 2 แถว
หู :
แถวที่ 1 : 5X (5โซ่)
แถวที่ 2 : 5V (10โซ่)
แถวที่ 3 -8 : X (10โซ่) ปิดงาน แล้วเย็บประกอบกับหัว โดยไม่ต้องยัดโพลีเอสเตอร์
ฐานจมูก :
แถวที่ 1 : 5X (5โซ่)
แถวที่ 2 : 5V (10โซ่)
แถวที่ 3 : X (10โซ่) ปิดงาน
**** แก้ไขบอกจำนวนโซ่ในวงเล็บแถวที่ 3-8 ผิดไปหน่อย
**** ลืมบอกโค้ดฐานจมูกไปอีกรอบ T T
เจ้า cupcake หมี ใช้ไหมฟู 2 เส้นถักคู่กันไป ได้ตัวใหญ่และนุ่มดีเหมือนกัน


ต้นฉบับ / ที่มา / วิธีทำ+++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++
..

เว็บไซต์ชุมชน คนรักงานฝีมือ งานประดิษฐ์

เว็บ koong.info เป็นเว็บคนรักงานฝีมือ สำหรับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ครอสติช ถักโครเชต์ ร้อยลูกปัด คริสตัล นีตติ้ง และอื่นๆ เรารวบรวม งานฝีมือ จากแหล่งต่างๆ อัพเดตทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ หาคนทำงานฝีมือ ก็ขอเชิญได้ที่หน้าลงประกาศฟรี หรือ เว็บบอร์ดค่ะ

+ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ + + เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว + +ความเพลิดเพลิน + +เพิ่มคุณค่าของวัสดุ + +สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม + + เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น + +เกิดความภูมิใจในตนเอง +

ความคิดเห็นรวมงานฝีมือ งานประดิษฐิ์ ฟรี แพทเทิร์น ถักไหมพรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์สำหรับสุภาพสตรี แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานแฮนด์เมด งานทำด้วยมือ

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย
งานฝีมือต่างประเทศหมวกสีน้ำตาลผูกเชือกแดงถักโครเชต์
งานฝีมือต่างประเทศหมวกสีน้ำตาลผูกเชือกแดงถักโครเชต์

[งานฝีมือต่างประเทศ]

เสื้อถักโครเชต์กั๊กตัวยาวสีขาวติดกระดุมสามเม็ดมีกระเป๋า
เสื้อถักโครเชต์กั๊กตัวยาวสีขาวติดกระดุมสามเม็ดมีกระเป๋า

[เสื้อถักโครเชต์]

สไบโครเชต์ลายสับปะรดครามขาว
สไบโครเชต์ลายสับปะรดครามขาว

[สไบโครเชต์]

งานฝีมือต่างประเทศผลไม้ผักสวนครัวแครอทถักโครเชต์
งานฝีมือต่างประเทศผลไม้ผักสวนครัวแครอทถักโครเชต์

[งานฝีมือต่างประเทศ]

หมอนถักโครเชต์ลายดอกไม้ต่อดอกมีระบาย
หมอนถักโครเชต์ลายดอกไม้ต่อดอกมีระบาย

[หมอนโครเชต์]

ตุ๊กตาผ้าแก๊งเจ้ากระต่ายน้อย
ตุ๊กตาผ้าแก๊งเจ้ากระต่ายน้อย

[ตุ๊กตาผ้า]

หมวกถักโครเชต์ลายแถวเอมฤดี
หมวกถักโครเชต์ลายแถวเอมฤดี

[หมวกโครเชต์]

ผ้าพันคอถักโครเชต์ลายสี่เหลี่ยมสลับสีมนตรา
ผ้าพันคอถักโครเชต์ลายสี่เหลี่ยมสลับสีมนตรา

[ผ้าพันคอโครเชต์]

ดูดวงกับความเชื่อสะเดาะเคราะห์พิธีใหญ่
ดูดวงกับความเชื่อสะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)

[ดูดวง]

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย