........

งานฝีมือต่างประเทศผ้าห่มและหมอน Sundsvall Throw & Pillow ถักโครเชต์FINISHED MEASUREMENTS

Throw measures approximately 48"/122cm wide x 48"/122cm long

Pillow measures approximately 16"/40.5cm wide x 16"/40.5cm long, including borderGAUGE

In Ldc Cluster Pattern, 15 sts and 13 rows = 4"/10cm.

Note: For gauge swatch, designer recommends working one small block, including edging. Block should measure 7 1/2 x 7 1/2"/19 x 19cm when blocked.STITCHES USED

Chain (ch), double crochet (dc), half double crochet (hdc), reverse single crochet (rev sc), single crochet (sc), slip stitch (sl st)SPECIAL TERMS

Ldc: Long double crochet—Yarn over, insert hook in indicated stitch 2 or 3 rows below, yarn over and draw up a loop (to current row height), [yarn over and draw through 2 loops on hook] twice. Note: Do not work into the corresponding chain in the current working row.

Ldc Cluster Pattern (multiple of 4 sts 2)

Row 1 (RS): Sc in 2nd ch from hook, *ch 3, sk next 3 ch, sc in next ch; repeat from * across, turn.

Row 2: Ch 2, dc in next ch; working over next ch, Ldc in foundation ch directly below; dc in next ch, *ch 1, sk next sc, dc in next ch; working over next ch, Ldc in foundation ch directly below; dc in next ch; repeat from * across to last st, hdc in last st, turn.

Row 3: Ch 1, sc in first st, ch 1, sk next st, *sc in next Ldc, ch 3; repeat from * across to last Ldc, sc in last Ldc, ch 1, sc in top of turning ch, turn.

Row 4: Ch 2, dc in next ch, ch 1, sk next sc, *dc in next ch; working over chs of previous rows, Ldc in sc 3 rows below; dc in next ch, ch 1, sk next sc; repeat from * across to last ch-1 sp, dc in next ch, hdc in last sc, turn.

Row 5: Ch 1, sc in first st, *ch 3, sc in next Ldc; repeat from * across, ch 3, sc in top of turning ch, turn.

Row 6: Ch 2, dc in next ch; working over chs of previous rows, Ldc in sc 3 rows below; dc in next ch, *ch 1, sk next sc, dc in next ch; working over chs of previous rows, Ldc in sc 3 rows below; dc in next ch; repeat from * across to last st, hdc in last st, turn.

Repeat Rows 3–6 for Ldc Cluster Pattern.NOTES

1. Throw is made of large blocks (15"/38cm square) and small blocks (7 1/2"/19cm square). Blocks are arranged as shown in assembly diagram, and sewn together.

2. To change color, work last stitch of old color to last yarn over; yarn over with new color and draw through all loops on hook. Do not fasten off old color; carry unused colors along side edge. Proceed with new color.

3. Throw and pillow are worked in rows changing colors as specified in color sequence.HELPFUL

Block each square before assembly.COLOR SEQUENCE

*Work 2 rows with A, 2 rows with B, 2 rows with C; repeat from * as needed.THROW

Large Block (make 5)

With A, ch 50.

Row 1 (RS): With A, work Row 1 of Ldc Cluster Pattern and change to B in last st—13 sc, and 12 ch-3 sps.

Row 2: With B, work Row 2 of Ldc Cluster Pattern—38 sts, and 11 ch-1 sps.

Row 3: With B, work Row 3 of Ldc Cluster Pattern and change to C in last st—14 sc, 2 ch-1 sps, and 11 ch-3 sps.

Row 4: With C, work Row 4 of Ldc Cluster Pattern—37 sts, and 12 ch-1 sps.

Row 5: With C, work Row 5 of Ldc Cluster Pattern and change to A in last st—13 sc, and 12 ch-3 sps.

Row 6: With A, work Row 6 of Ldc Cluster Pattern—38 sts, and 11 ch-1 sps.

Rows 7–41: Repeat Rows 3–6 eight times, then repeat Rows 3–5, and continue to change color as in Color Sequence (working 2 rows of each color)

Row 42: With A, ch 1, sc in first sc, *sc in next ch; working over chs of previous rows, work long dc in sc 3 rows below, sc in next ch, sc in next sc; repeat from * across, turn—49 sts. Fasten off B and C. Do not fasten off A.

Edging

Note: Edging rounds are not joined, work in a continuous spiral.

Round 1: With A, ch 1, (sc, ch 2, sc) in first st, sc in each st across to last st, (sc, ch 2, sc) in last st; working in ends of rows, evenly space 47 sc across side edge; working across opposite side of foundation ch, (sc, ch 2, sc) in first ch, sc in each ch across to last ch, (sc, ch 2, sc) in last ch; working in ends of rows, evenly space 47 sc across remaining side edge.

Rounds 2 and 3: Sc in each sc around, working (sc, ch 2, sc) in each corner ch-2 sp, and change to B in last st of Round 3.

Round 4: With B, repeat Round 2 and change to C in last st.

Round 5: With C, sc in each sc around, working (sc, hdc, sc) in each corner ch-2 sp. Fasten off leaving a long tail for sewing.

Small Block (make 16)

With A, ch 22.

Row 1 (RS): With A, work Row 1 of Ldc Cluster Pattern and change to B in last st—6 sc, and 5 ch-3 sps.

Row 2: With B, work Row 2 of Ldc Cluster Pattern—17 sts, and 4 ch-1 sps.

Row 3: With B, work Row 3 of Ldc Cluster Pattern and change to C in last st—7 sc, 2 ch-1 sps, and 4 ch-3 sps.

Row 4: With C, work Row 4 of Ldc Cluster Pattern—16 sts, and 5 ch-1 sps.

Row 5: With C, work Row 5 of Ldc Cluster Pattern and change to A in last st—6 sc, and 5 ch-3 sps.

Row 6: With A, work Row 6 of Ldc Cluster Pattern—17 sts, and 4 ch-1 sps.

Rows 7–19: Repeat Rows 3–6 three times, then repeat Row 3, and continue to change color as in Color Sequence (working 2 rows of each color)

Row 20: With B, ch 1, sc in first sc, *sc in next ch; working over chs of previous rows, work long dc in sc 3 rows below, sc in next ch, sc in next sc; repeat from * across, turn—21 sts. Fasten off B and C. Do not fasten off A.

Edging

Note: Edging rounds are not joined, work in a continuous spiral.

Round 1: Draw A through first st on Row 20, ch 1, (sc, ch 2, sc) in same st, sc in each st across to last st, (sc, ch 2, sc) in last st; working in ends of rows, evenly space 19 sc across side edge; working across opposite side of foundation ch, (sc, ch 2, sc) in first ch, sc in each ch across to last ch, (sc, ch 2, sc) in last ch; working in ends of rows, evenly space 19 sc across remaining side edge and change to B in last st.

Round 2: With B, sc in each sc around, working (sc, ch 2, sc) in each corner ch-2 sp, and change to C in last st.

Round 3: With C, sc in each sc around, working (sc, hdc, sc) in each corner ch-2 sp. Fasten off leaving a long tail for sewing.

Finishing

Block pieces to measurements. Arrange square as shown in assembly diagram. Sewing through back loops only, sew the squares together.

Border

Round 1: With RS facing, join B with sc in any corner hdc, (hdc, sc) in same st, sc in each sc around, working (sc, hdc, sc) in each corner hdc.

Rounds 2 and 3: Sc in each sc around, working (sc, hdc, sc) in each corner hdc, change to C in last st of Round 3.

Round 4: Ch 1, rev sc in each st around. Fasten off.

Using yarn needle, weave in all ends.PILLOW

Front

Work as for large block of throw, through Round 1 of Edging only. Fasten off.

Back Panels (make 2)

With B, ch 50.

Row 1 (RS): Sc in 2nd ch from hook and in each remaining ch across, turn—49 sts.

Rows 2–51: Ch 1, sc in each st across, turn.

Fasten off.

Edging

Overlap the panels by 6"/15cm and pin to hold. Working through both thicknesses of overlap area as needed, join B with sc in any corner, (ch 2, sc) in same corner, evenly space 47 sc across each side, working (sc, ch 2, sc) in each corner. Fasten off.

Finishing

Block pieces to measure 13 1/2 x 13 1/2"/34.5 x 34.5cm.

Round 1: With WS of front and back together, match edging sts; working through both thicknesses, join A with sc in any corner ch-2 sp, (hdc, sc) in same ch-sp, sc in each st around, working (sc, hdc, sc) in each corner ch-2 sp.

Round 2: Sc in each sc around, working (sc, hdc, sc) in each corner hdc

Round 3: Sc in each sc around, working (sc, hdc, sc) in each corner hdc; join with sl st in first sc. Fasten off.

Round 4: Join B with sc in any hdc, (hdc, sc) in same st, sc in each sc around, working (sc, hdc, sc) in each corner hdc; join with sl st in first sc. Fasten off.

Round 5: Join C with sl st in center of any edge, ch 1, rev sc in each st around; join with sl st in first sc. Fasten off.

Using yarn needle, weave in all ends. Insert pillow form through slit at back panel overlap.

วิธีทำแบบละเอียดคลิกดูได้ที่ต้นฉบับค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.naturallycaron.com ด้วยค่ะ

ต้นฉบับ / ที่มา / วิธีทำ+++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++
..

เว็บไซต์ชุมชน คนรักงานฝีมือ งานประดิษฐ์

เว็บ koong.info เป็นเว็บคนรักงานฝีมือ สำหรับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ครอสติช ถักโครเชต์ ร้อยลูกปัด คริสตัล นีตติ้ง และอื่นๆ เรารวบรวม งานฝีมือ จากแหล่งต่างๆ อัพเดตทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ หาคนทำงานฝีมือ ก็ขอเชิญได้ที่หน้าลงประกาศฟรี หรือ เว็บบอร์ดค่ะ

+ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ + + เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว + +ความเพลิดเพลิน + +เพิ่มคุณค่าของวัสดุ + +สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม + + เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น + +เกิดความภูมิใจในตนเอง +

ความคิดเห็นรวมงานฝีมือ งานประดิษฐิ์ ฟรี แพทเทิร์น ถักไหมพรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์สำหรับสุภาพสตรี แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานแฮนด์เมด งานทำด้วยมือ

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย
หมวกถักโครเชต์ลายเม็ดข้าวโพดสีชมพูผูกโบว์วี่
หมวกถักโครเชต์ลายเม็ดข้าวโพดสีชมพูผูกโบว์วี่

[หมวกโครเชต์]

งานฝีมือต่างประเทศกระโปรงสลับสีคลื่นน้ำถักโครเชต์
งานฝีมือต่างประเทศกระโปรงสลับสีคลื่นน้ำถักโครเชต์

[งานฝีมือต่างประเทศ]

ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์หมาพุดเดิ้ลขนฟูตัวสีฟ้าเริงร่า
ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์หมาพุดเดิ้ลขนฟูตัวสีฟ้าเริงร่า

[ตุ๊กตาโครเชต์]

ใบไม้ประยุกต์งานต่อดอกถักโครเชต์สีเขียวรูปใบบัว
ใบไม้ประยุกต์งานต่อดอกถักโครเชต์สีเขียวรูปใบบัว

[ดอกไม้โครเชต์]

เคล็ดไม่ลับ8วิธีของคนไม่อยากอ้วนที่อยากจะผอม
เคล็ด(ไม่)ลับ 8 วิธีของคนไม่อยากอ้วนที่อยากจะผอม

[เคล็ดไม่ลับ]

เคล็ดไม่ลับการล้างผักสดให้ปลอดัยจากสารพิษ
เคล็ด(ไม่)ลับการล้างผักสดให้ปลอดภัยจากสารพิษ

[เคล็ดไม่ลับ]

เสื้อถักโครเชต์ลายสับปะรดผูกบ่าสีเทาเงิน
เสื้อถักโครเชต์ลายสับปะรดผูกบ่าสีเทาเงิน

[เสื้อถักโครเชต์]

ระบายขอบริมผ้าถักโครเชต์ลายแบบต่างๆp4
ระบายขอบริมผ้าถักโครเชต์ลายแบบต่างๆ p4

[วิธีถักโครเชต์]

ความสวยกับการรักษาสิวด้วยหอมแดงเครื่องครัวไทย
ความสวยกับการรักษาสิวด้วยหอมแดงเครื่องครัวไทย

[ความสวยงาม]

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย