........

งานฝีมือต่างประเทศ Tesoro Shawl ถักโครเชต์FINISHED MEASUREMENTS

Wrap measures approximately 23"/58.5cm long (measured down center back) x 54"/137cm across front edge x 15"/38cm wide (measured across one front side)GAUGE

One square measures 3 1/2"/9cm at one side point to point x 5"/12.5cm diameter at widest point;

One pentagon measures 3 1/2"/9cm at one side point to point x 5"/12.5cm diameter at widest point;

One hexagon measures 3 1/2"/9cm at one side point to point x 5"/12.5cm width side to side x 6"/15cm diameter at widest point.

STITCHES USED

Chain (ch), double crochet (dc), dtr (double treble crochet), single crochet (sc), slip stitch (sl st), tr (treble crochet)SPECIAL TERMS

beg-Cl: Beginning cluster—Ch 2, yarn over, insert hook in indicated st and draw up a loop, yarn over and draw through 2 loops on hook; yarn over, insert hook in same st and draw up a loop, yarn over and draw through 2 loops on hook; yarn over and draw through all 3 loops on hook.

Cl: Cluster—Yarn over, insert hook in indicated st and draw up a loop, yarn over and draw through 2 loops on hook; [yarn over, insert hook in same st and draw up a loop, yarn over and draw through 2 loops on hook] twice; yarn over and draw through all 4 loops on hook.

side-join: Ch 2, sl st from front to back in corresponding ch-5 sp of neighboring motif, ch 2.

corner-join: Ch 1, sl st from front to back in corresponding ch-3 corner sp of neighboring motif, ch 1. Note: When joining at a corner where there is already a join, insert hook from front to back in the sl st of the previous join (under 2 strands) and then complete the sl st.NOTES

1. Wrap is made from 46 motifs: 42 hexagons, 1 pentagon, and 3 squares. Refer to assembly diagram for placement of motifs, suggested order of joining, and suggested color combinations.

2. The squares and pentagon run down the center back of the shawl, and give the shawl its unique stay-put shape.

3. Motifs are crocheted with RS facing throughout. When last round of each motif is worked it is joined to the neighboring motifs "as-you-go".

HELPFUL

1. To keep the project portable, you may first make all motifs through Round 3, then assemble with Round 4 later.

2. To make the wrap as shown, follow the specific color scheme listed in the diagram. Round 1 is always worked with A, Rounds 2 and 3 are worked with a combination of B, C, D, and E (refer to assembly diagram). Round 4 is always worked with F. Feel free to use any combination of colors you please.

3. Weave in loose ends as you go. That way, when youre finished, youre finished!

4. You may assemble the motifs in any order, but the designer suggests that you begin with shaped center back column (see assembly diagram).INSTRUCTIONS

PENTAGON (make 1)

Notes:

1. This first motif is not joined to any neighboring motifs.

2. Refer to assembly diagram for colors to be used in Rounds 2 and 3.

With A, ch 5; join with sl st in first ch to form a ring.

Round 1: Ch 5 (counts as tr, ch 1), [tr in ring, ch 1] 14 times, sl st in 4th ch of beginning ch—15 tr, and 15 ch-1 sp. Fasten off.

Round 2: Join next color with sl st in any ch-1 sp of Round 1, beg-Cl in same ch-1 sp, ch 3, [Cl in next ch-1 sp, ch 3] 14 times, sl st in top of beg-Cl—15 clusters and 15 ch-3 sp. Fasten off.

Round 3: Join next color with sl st in any ch-3 sp of Round 2, ch 1, sc in same ch-3 sp, ch 5, [sc in next ch-3 sp, ch 5] 14 times, sl st in first sc—15 sc and 15 ch-5 sp. Fasten off.

Round 4: Join F with sl st in any ch-5 sp of Round 3, ch 3 (counts as dc), 2 dc in same ch-5 sp, [ch 1, sc in next ch-5 sp, ch 5, sc in next ch-5 sp, ch 1, (4 dc, ch 3, 4 dc) in next ch-5 sp (corner made)] 5 times, omitting last corner, instead end with (4 dc, ch 3, dc) in same ch-5 sp as beginning, sl st in 3rd ch of beginning ch (last corner completed)—5 corners, 10 sc, 5 ch-5 sp (1 on each side of pentagon), and 10 ch-1 sp (2 on each side of pentagon). Fasten off.SQUARE MOTIF (make and join 3)

Notes:

1. Each square motif is joined to the previous motif in one corner, forming a column of motifs for the center back.

2. Refer to assembly diagram for colors to be used in Rounds 2 and 3, and for placement of motifs.

With A, ch 4; join with sl st in first ch to form a ring.

Round 1 (RS): Ch 4 (counts as dc, ch 1), [dc in ring, ch 1] 11 times, sl st in 3rd ch of beginning ch—12 dc and 12 ch-1 sp. Fasten off.

Round 2: Join next color with sl st in any ch-1 sp of Round 1, beg-Cl in same ch-1 sp, ch 3, [Cl in next ch-1 sp, ch 3] 11 times, sl st in top of beg-Cl—12 clusters, and 12 ch-3 sp. Fasten off.

Round 3: Join next color with sl st in any ch-3 sp of Round 2, ch 1, sc in same ch-3 sp, ch 5, [sc in next ch-3 sp, ch 5] 11 times, sl st in first sc—12 sc and 12 ch-5 sp. Fasten off.

Refer to assembly diagram to determine placement of square. Identify neighboring motif, and identify the corner ch-sp to which the current motif should be joined. When working the corner ch-3 sps, take care to notice if the corner should be joined to the neighboring motif. If a corner ch-3 sp needs to be joined to a neighboring motif, work corner-join instead of the ch-3 corner sp.

Round 4 (joining round): Join F with sl st in any ch-5 sp of Round 3, ch 3 (counts as dc), 3 dc in same ch-5 sp, [ch 1, sc in next ch-5 sp, ch 5, sc in next ch-5 sp, ch 1, (5 dc, ch 3 or corner -join, 5 dc) in next ch-5 sp (corner made)] 4 times, omitting last corner, instead end with (5 dc, ch 3 or corner-join, dc) in same ch-5 sp as beginning, sl st in 3rd ch of beg ch (last corner completed)—4 corners, 8 sc, 4 ch-5 sp (1 on each side of square), and 8 ch-1 sp (2 on each side of square). Fasten off.HEXAGON (make and join 42)

Notes:

1. Twenty-one hexagons are made and joined on each side of the center back column (for a total of forty-two hexagons).

2. The twenty-one hexagons, that form each side, are arranged and joined in 3 columns of 8, 7, and 6 hexagons each.

3. Each hexagon is joined to neighboring motifs at the corners and across the neighboring side(s).

4. Refer to assembly diagram for colors to be used in Rounds 2 and 3, and for placement of motifs.

With A, ch 6; join with sl st in first ch to form a ring.

Round 1: Ch 6 (counts as dtr, ch 1), [dtr in ring, ch 1] 17 times, sl st in 5th ch of beginning ch—18 dtr, and 18 ch-1 sp. Fasten off.

Round 2: Join next color with sl st in any ch-1 sp of Round 1, beg-Cl in same ch-1 sp, ch 3, [Cl in next ch-1 sp, ch 3] 17 times, sl st in top of beg-Cl—18 clusters and 18 ch-3 sp. Fasten off.

Round 3: Join next color with sl st in any ch-3 sp of Round 2, ch 1, sc in same ch-3 sp, ch 5, [sc in next ch-3 sp, ch 5] 17 times, sl st in first sc—18 sc and 18 ch-5 sp. Fasten off.

Refer to assembly diagram to determine placement of hexagon. Identify neighboring motifs, and identify the side and corner ch-sps to which the current motif should be joined. When working the side ch-5 sps and corner ch-3 sps, take care to notice if they should be joined to a neighboring motif. If a side ch-5 sp or corner ch-3 sp needs to be joined to a neighboring motif, work side-join or corner-join (respectively) instead of the ch-5 or ch-3.

Round 4 (joining round): Join F with sl st in any ch-5 sp of Round 3, ch 3 (counts as dc), dc in same ch-5 sp, [ch 1, sc in next ch-5 sp, ch 5 or side-join, sc in next ch-5 sp, ch 1, (3 dc, ch 3 or corner-join, 3 dc) in next ch-5 sp (corner made)] 6 times, omitting last corner, instead end with (3 dc, ch 3 or corner-join, dc) in same ch-5 sp as beginning, sl st in 3rd ch of beginning ch (last corner completed)—6 corners, 12 sc, 6 ch-5 sp (1 on each side of hexagon), and 12 ch-1 sp. Fasten off.FINISHING

Edging

With RS facing, join F with sl st in corner ch-3 sp at tip of last square (#4, refer to assembly diagram) at lower point of back.

Round 1:

Begin at lower back point: Ch 1, 3 sc in same ch-3 sp, sc in next 5 dc of corner, ch 5, sc in next ch-5 sp, ch 5, sc in next 5 dc of next corner, sk remaining ch-sp of corner, sc in sl st join between motifs;

Work around hexagons of one half of shawl: Working across edges of hexagons of one half of shawl, *sc in next 3 dc of corner of next motif, ch 5, sc in next ch-5 sp of side of hexagon, ch 5, sc in next 3 dc, [(sc, ch 3, sc) in corner ch-3 sp, sc in next 3 dc of corner, sc in next 3 dc of corner, ch 5, sc in next ch-5 sp of side of hexagon, ch 5, sc in next 3 dc] across to next join between motifs, sk next ch-sp of corner, sc in sl st join between motifs; rep from * to pentagon at center back neck;

Work across pentagon at center back neck: Working across pentagon, sc in next 4 dc of corner, ch 5, sc in next ch-5 sp of side, ch 5, sc in next 4 dc of corner, sc in sl st join between motifs;

Work around hexagons of other half of shawl: Working across edges of hexagons of other side, **sc in next 3 dc of corner of next motif, ch 5, sc in next ch-5 sp of side of hexagon, ch 5, sc in next 3 dc, [(sc, ch 3, sc) in corner ch-3 sp, sc in next 3 dc of corner, sc in next 3 dc of corner, ch 5, sc in next ch-5 sp of side of hexagon, ch 5, sc in next 3 dc] across to next join between motifs, sk next ch-sp of corner, sc in sl st join between motifs; rep from ** to square at lower point of back;

Complete edging square at lower back point: Sc in next 5 dc of corner, ch 5, sc in next ch-5 sp of side of square, ch 5, sc in next 5 dc of corner, 2 sc in same corner ch-3 sp as beginning, sl st in first sc. Fasten off.

Using yarn needle, weave in all ends. Block to measurements, if desired.

วิธีทำแบบละเอียดคลิกดูได้ที่ต้นฉบับค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.naturallycaron.com ด้วยค่ะ

ต้นฉบับ / ที่มา / วิธีทำ+++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++
..

เว็บไซต์ชุมชน คนรักงานฝีมือ งานประดิษฐ์

เว็บ koong.info เป็นเว็บคนรักงานฝีมือ สำหรับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ครอสติช ถักโครเชต์ ร้อยลูกปัด คริสตัล นีตติ้ง และอื่นๆ เรารวบรวม งานฝีมือ จากแหล่งต่างๆ อัพเดตทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ หาคนทำงานฝีมือ ก็ขอเชิญได้ที่หน้าลงประกาศฟรี หรือ เว็บบอร์ดค่ะ

+ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ + + เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว + +ความเพลิดเพลิน + +เพิ่มคุณค่าของวัสดุ + +สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม + + เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น + +เกิดความภูมิใจในตนเอง +

ความคิดเห็นรวมงานฝีมือ งานประดิษฐิ์ ฟรี แพทเทิร์น ถักไหมพรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์สำหรับสุภาพสตรี แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานแฮนด์เมด งานทำด้วยมือ

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย
ดูดวงรายปี12ราศีปี2555
ดูดวงรายปี 12 ราศี ปี 2555

[ดูดวง]

ความสวยงามบวกเคล็ดลับผิวสวยพลังดอกไม้เพื่อผิวสวย
ความสวยงามบวกเคล็ดลับผิวสวย พลังดอกไม้ เพื่อผิวสวย

[ความสวยงาม]

ตุ๊กตาถักโครเชต์นางฟ้าแสนสวยร่ายรำวันคริสมาสต์
ตุ๊กตาถักโครเชต์นางฟ้าแสนสวยร่ายรำวันคริสมาสต์

[ตุ๊กตาโครเชต์]

ตุ๊กตาถักโครเชต์หมาน้อยชินมอนโรล
ตุ๊กตาถักโครเชต์หมาน้อยชินมอนโรล

[ตุ๊กตาโครเชต์]

กระเป๋าถักโครเชต์สะพายไหล่ติดดอกไม้สีน้ำตาลทอง
กระเป๋าถักโครเชต์สะพายไหล่ติดดอกไม้สีน้ำตาลทอง

[กระเป๋าถักโครเชต์]

ดูดวงกับแบบทดสอบคุณลืมเขาได้หรือยัง
ดูดวงกับแบบทดสอบคุณลืมเขาได้หรือยัง

[ดูดวง]

กระเป๋าถักโครเชต์ทรงตะกร้าสี่เหลี่ยมคางหมูสลับลาย
กระเป๋าถักโครเชต์ทรงตะกร้าสี่เหลี่ยมคางหมูสลับลาย

[กระเป๋าถักโครเชต์]

กระเป๋าถักโครเชต์แบบย่ามเล็กกิ๊บเก๋ดำชมพูเข้ม
กระเป๋าถักโครเชต์แบบย่ามเล็กกิ๊บเก๋ดำชมพูเข้ม

[กระเป๋าถักโครเชต์]

งานฝีมือต่างประเทศชุดแซกลายสับปะรดใหญ่ถักโครเชต์
งานฝีมือต่างประเทศชุดแซกลายสับปะรดใหญ่ถักโครเชต์

[งานฝีมือต่างประเทศ]

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย