........

งานฝีมือต่างประเทศเสื้อเด็กต่อดอกด้านล่างถักโครเชต์SIZES

6 months (12 months, 18 months, 24 months)FINISHED MEASUREMENTS

Chest: 19 (20, 21, 22)"/48.5 (51, 53.5, 56)cm

Length: 10 1/4 (10 1/2, 11, 11 1/2)"/26 (26.5, 28, 29)cmGAUGE

In single crochet, 18 sts and 21 rows = 4"/10cm, with larger hook;

One motif measures about 1.75"/4.5cm across.STITCHES USED

Chain (ch), single crochet (sc), slip stitch (sl st)NOTES

1. To change color in join of a round, work last stitch of round. Insert hook in first stitch of round, yarn over with new color and draw through all loops on hook. Fasten off old color. Proceed with new color.

2. Weave in ends as work progresses.JACKET

Notes:

1. Skirting (lower portion) of jacket is made from 24 (24, 27, 27) motifs.

2. After motifs are completed, they are sewn into 8 (8, 9, 9) strips of 3 motifs each.

3. One long edge of each strip is trimmed. The trim is wider at the lower end of the strip, causing the jacket skirting to flare slightly. After the trim is complete, the strips are sewn together to complete the skirting.

4. The bodice is worked from the top of the skirting up.SKIRTING

Motif (make 24 (24, 27, 27))

With larger hook and A, ch 4; join with sl st in first ch to form a ring.

Round 1 (RS): Ch 1, work 16 hdc in ring; join with sl st in first hdc and change to B—16 hdc. Fasten off A.

Round 2: With B, ch 1, (sc, ch 2, sc) in same hdc as join, *sc in next 3 hdc, (sc, ch 2, sc) in next hdc; repeat from * 2 more times, sc in last 3 hdc; join with sl st in first sc and change to C—20 sc and 4 ch-2 sps. Fasten off B.

Round 3: With C, ch 1, sc in same sc as join, *3 sc in next ch-2 sp, sc in next 5 sc; repeat from * 2 more times, 3 sc in next ch-2 sp, sc in next 4 sc; join with sl st in first sc—32 sc. Fasten off.

With yarn needle and C, whipstitch motifs into 8 (8, 9, 9) strips of 3 motifs each.

Trim Strips

Note: Work trim across only one long edge of each strip.

With WS of one strip facing and larger hook, join C with sl st in corner of strip to work across one long edge.

Row 1 (WS): Ch 1, work 25 sc evenly spaced across long edge, turn—25 sc.

Row 2: Ch 1, sc in first 11 sc, [ch 1, sk next sc, dc in next sc] 7 times, turn. Place a marker at the beginning of this row for top of strip.

Row 3: Ch 1, sc in each dc, ch-1 sp, and sc across. Fasten off.

Repeat to work trim across one long edge of each strip.

Join Strips

Arrange strips, with long edges together and marked top edges all at same end. Note: The trimmed long edge of each strip should be next to the untrimmed long edge of the next strip. With yarn needle and C, sew long edges of strips together.BODICE

Notes:

1. First row of bodice is worked across top (narrow) edge of skirting.

2. Bodice is worked in one piece to armholes. The piece is then divided for armholes, and the fronts and back worked separately.

With RS facing and larger hook, join A with sl st in top corner of skirting. Note: Top of skirting is narrower edge (marked).

Row 1 (RS): Ch 1 working across top edge of skirting, work 86 (92, 96, 100) sc evenly spaced across to opposite top corner, turn—86 (92, 96, 100) sc.

Next 1 (3, 3, 5) Rows: Ch 1, sc in each sc across, turn.

First Front

Row 1 (RS): Ch 1, sc in next 17 (18, 19, 20) sc, turn; leave remaining sts unworked (for armholes, back, and second front)—17 (18, 19, 20) sc.

Row 2: Ch 1, sk first sc (decrease made), sc in each sc across, turn—16 (17, 18, 19) sc.

Row 3: Ch 1, sc in each sc across to last 2 sc, sk next sc (decrease made), sc in last sc, turn—15 (16, 17, 18) sc.

Rows 4 and 5: Repeat last 2 rows—13 (14, 15, 16) sc.

Row 6–10 (12, 12, 14): Ch 1, sc in each sc across, turn.

Shape Neck

Row 11 (13, 13, 15): Sl st across first 3 (4, 5, 6) sc, ch 1, sc in last 10 sc, turn—10 sc.

Row 12 (14, 14, 16): Ch 1, sc in each sc across to last 2 sc, sk next sc, sc in last sc, turn—9 sc.

Row 13 (15, 15, 17): Ch 1, sk first sc, sc in each sc across, turn—8 sc.

Rows 14 (16, 16, 18)–24 (24, 26, 26): Ch 1, sc in each sc across, turn.

Fasten off.

Back

Row 1 (RS): Sk next 7 (8, 8, 8) unworked sc following first front, join C with sl st in next sc, ch 1, sc in next 38 (40, 42, 44) sc, turn; leave remaining sts unworked (for armhole and second front)—38 (40, 42, 44) sc.

Rows 2–5: Ch 1, sk first sc (decrease made), sc in each sc across to last 2 sc, sk next sc (decrease made), sc in last sc, turn—30 (32, 34, 36) sc.

Rows 6–22 (22, 24, 24): Ch 1, sc in each sc across, turn.

shape first shoulder

Row 1 (RS): Ch 1, sc in first 8 sc, turn; leave remaining sts unworked (for neck and second shoulder)—8 sc.

Row 2: Ch 1, sc in each sc across, turn. Fasten off.

shape second shoulder

Row 1 (RS): With RS facing, sk next 14 (16, 18, 20) unworked sc following first shoulder, join C with sl st in next sc, ch 1, sc in each remaining sc across, turn—8 sc.

Row 2: Ch 1, sc in each sc across, turn. Fasten off.

Second Front

Row 1 (RS): With RS facing, sk next 7 (8, 8, 8) unworked sc following back, join C with sl st in next sc, ch 1, sc in each remaining sc across, turn—17 (18, 19, 20) sc.

Row 2: Ch 1, sc in each sc across to last 2 sc, sk next sc (decrease made), sc in last sc, turn—16 (17, 18, 19) sc.

Row 3: Ch 1, sk first sc (decrease made), sc in each sc across, turn—15 (16, 17, 18) sc.

Rows 4 and 5: Repeat last 2 rows—13 (14, 15, 16) sc.

Row 6–10 (12, 12, 14): Ch 1, sc in each sc across, turn.

Shape Neck

Row 11 (13, 13, 15): Ch 1, sc in next 10 sc, turn; leave remaining sts unworked—10 sc.

Row 12 (14, 14, 16): Ch 1, sk first sc, sc in each sc across, turn—9 sc.

Row 13 (15, 15, 17): Ch 1, sc in each sc across to last 2 sc, sk next sc, sc in last sc, turn—8 sc.

Rows 14 (16, 16, 18)–24 (24, 26, 26): Ch 1, sc in each sc across, turn.

Fasten off.SLEEVES (make 2)

Notes:

1. Each cuff is made from 4 motifs.

2. After motifs are completed, they are sewn into a strip.

3. Each sleeve is worked from the top of a cuff up.

Make 4 motifs as for skirting. Arrange the motifs into a strip and, with C, whipstitch the motifs together. Do not trim the strip.

Row 1 (RS): With RS facing and larger hook, join C with sl st in corner of strip to work across long edge, ch 1, work 34 (34, 34, 36) sc across long edge to opposite corner, turn—34 (34, 34, 36) sc.

Rows 2–6 (6, 4, 6): Ch 1, sc in each sc across, turn.

Row 7 (7, 5, 7): Ch 1, 2 sc in first sc, sc in each sc across to last sc, 2 sc in last sc, turn—36 (36, 36, 38) sc.

Rows 8 (8, 6, 8)–25 (25, 25, 31): Repeat Rows 2–7 (7, 5, 7), 3 (3, 5, 4) more times—42 (42, 46, 46) sc.

Rows 26 (26, 26, 32)–29 (31, 33, 37): Ch 1, sc in each sc across, turn.

Shape Cap

Rows 1–4:Ch 1, sk first sc (decrease made), sc in each sc across to last 2 sc, sk next sc (decrease made), sc in last sc, turn—34 (34, 38, 38) sc.

Fasten off.FINISHING

Block pieces lightly, to schematic measurements, if desired.

With C, sew shoulder seams. Set in sleeves. Sew sleeve seams.

Edging

With RS facing and smaller hook, join A with sl st in back lower edge of jacket.

Round 1 (RS): Ch 1, sc evenly spaced across lower edge, up front edge, around neck edge, down other front edge, and across remaining lower edge, working 2 sc in each corner; join with sl st in first sc.

Round 2: Ch 1, sc in each sc around, working in corners as follows, and joining with sl st in first sc at the end of the round:

1. Work 2 sc in each lower front corner.

2. At beginning of right neck edge work (sc, ch 7, sc) (for loop).

3. At beginning of left neck edge work, ch 40, sc in 2nd ch from hook and in remaining 38 ch, sc in corner, ch 40, sc in 2nd ch from hook and in remaining 38 ch (for ties).

Using yarn needle, weave in all ends.

วิธีทำแบบละเอียดคลิกดูได้ที่ต้นฉบับค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.naturallycaron.com ด้วยค่ะ

ต้นฉบับ / ที่มา / วิธีทำ+++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++
..

เว็บไซต์ชุมชน คนรักงานฝีมือ งานประดิษฐ์

เว็บ koong.info เป็นเว็บคนรักงานฝีมือ สำหรับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ครอสติช ถักโครเชต์ ร้อยลูกปัด คริสตัล นีตติ้ง และอื่นๆ เรารวบรวม งานฝีมือ จากแหล่งต่างๆ อัพเดตทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ หาคนทำงานฝีมือ ก็ขอเชิญได้ที่หน้าลงประกาศฟรี หรือ เว็บบอร์ดค่ะ

+ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ + + เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว + +ความเพลิดเพลิน + +เพิ่มคุณค่าของวัสดุ + +สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม + + เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น + +เกิดความภูมิใจในตนเอง +

ความคิดเห็นรวมงานฝีมือ งานประดิษฐิ์ ฟรี แพทเทิร์น ถักไหมพรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์สำหรับสุภาพสตรี แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานแฮนด์เมด งานทำด้วยมือ

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย
หมอนถักโครเชต์บวชนาคลายสี่เหลี่ยมดวงอาทิตย์สีเหลือง
หมอนถักโครเชต์บวชนาคลายสี่เหลี่ยมดวงอาทิตย์สีเหลือง

[หมอนโครเชต์]

ความสวยงามกับการกินอย่างไรให้ผิวผุดผ่อง
ความสวยงามกับการกินอย่างไรให้ผิวผุดผ่อง

[ความสวยงาม]

ผ้าคลุมไหล่ถักโครเชต์ตัวยาวลายพัดรอบตัว
ผ้าคลุมไหล่ถักโครเชต์ตัวยาวลายพัดรอบตัว

[เสื้อถักโครเชต์]

ผ้าพันคอโครเชต์ต่อดอกลายแปดเหลี่ยม
ผ้าพันคอโครเชต์ต่อดอกลายแปดเหลี่ยม

[ผ้าพันคอโครเชต์]

รองเท้าถักโครเชต์ติดดอกไม้แฟนตาซี
รองเท้าถักโครเชต์ติดดอกไม้แฟนตาซี

[รองเท้าถัก]

เคล็ดไม่ลับกับการทำให้เล็บสวยอีกครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับกับการทำให้เล็บสวยอีกครั้ง

[เคล็ดไม่ลับ]

งานฝีมือต่างประเทศกระเป๋าสีแดงBloodyMaryBagถักโครเชต์
งานฝีมือต่างประเทศกระเป๋าสีแดง Bloody Mary Bag ถักโครเชต์

[งานฝีมือต่างประเทศ]

ดอยลี่ถักโครเชต์ลายปราสาทใหญ่เล็กขาวส้ม
ดอยลี่ถักโครเชต์ลายปราสาทใหญ่เล็กขาวส้ม

[ดอยลี่]

กระโปรงถักโครเชต์งานต่างประเทศฮันนีมูนรับร้อน
กระโปรงถักโครเชต์งานต่างประเทศฮันนีมูนรับร้อน

[กระโปรงถัก]

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย